Boris Cambel - PROFIL PDF Tlačiť E-mail

Fotografovanie je pre mňa výmena informácií, komunikácia, spoznanie ľudí, zážitky, útek z reality, relax, ventil, emócie, pravda, fikcia, terapia......atď...

 

Rád fotografujem a vyhľadávam aj u iných autorov fotografie, na ktorých sú ľudia s ich príbehmi a emóciami. Pod vplyvom úžasného rozvoja fototechniky a jej masového sprístupnenia sa dnes veľa hovorí o fotografickej technike a technikách fotografovania. Často oslepení možnosťami techniky  nevidíme fotografiu. Zastávam názor, že fototechnika je dôležitým a limitujúcim prvkom na ceste k dobrej fotografii, ale dobrá fotografia má pôvod v hlave a srdci človeka, fototechnika a fotografické postupy sú len sprostredkovateľom toho, čo fotograf vidí a prežíva na ceste k prijímateľovi týchto zážitkov.

 

Okolo fotografie netreba veľa rozprávať. Fotografia musí vedieť „rozprávať sama“.  Či som svoje fotografie naučil rozprávať posúďte sami.

Niečo z mojich fotiek:

 

www.boriscambel.sk