Svet nevidiacich prostredníctvom fotografie Tlačiť
Napísal Radovan Mišík   
Štvrtok, 19 Máj 2011 12:34

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje ôsmy ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom fotografie priblížiť širokej verejnosti problematiku nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto do 15. Septembra 2011 vyplní, podpíše a na adresu organizátora doručí prihlášku spolu so súťažnými fotografiami.
Autor môže do jednej kategórie prihlásiť najviac štyri fotografie formátu 20x30 cm. Tematika fotografií musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou zrakovo postihnutých ľudí.

Viac informácií na webe www.unss.sk